กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สวธ.จัดงาน“ถวายคารวาลัยอัครศิลปิน” ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี
รับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
สวธ.ร่วมกับสมาคมการ์ตูนไทย จัด “ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ยุวชน”
ประกาศยกเลิกงานมหกรรมนานาชาติครั้งที่ 18
จ้างเหมาติดตั้งพรมปูพื้นห้องสมุดวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นบริเวณด้านหน้าและด้านข้างร้านขายของที่ระลึก
ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ วัดสุทธาโภชน์
วัดสุทธาโภชน์ ร่วมกับคณะกรรมการการวัดสุทธาโภชน์ สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนในท้องถิ่น กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดสุทธาโภชน์ ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซ์้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ เครื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จ้างพิมพ์หนังสือผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
จ้างเหมาซ่อมหลังคาเมท้ลซีส(กันซึม)อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
จ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมองค์ความรู้จากโครงการสามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ"สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ" จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด
จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓
ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฎิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)