กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
จ้างเหมาปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ ระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศควบคุม ความชื้น หออัครศิลปิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การจัดซื้อช่อดอกไม้สด จำนวน ๒ ช่อ
จัดซื้อวัสดุจัดทำป้ายฉากเวที จำนวน ๕ รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างทำวีดิทัศน์สำรวจภาพลักษณ์ความมีน้ำใจไมตรีในสังคมไทย
สวธ.รับสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๑๗๗ รายการ
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ สำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๔๘
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือและแผ่นประชาสัมพันธ์ "การเล่นของเด็กไทย"
การรับสมัคร แหล่งเรียนรู้เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รับสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ในช่วงปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐-วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
สัญญาซื้อหมึกพิมพ์ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร จำนวน ๑๑ รายการ
ใบสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
ใบสั่งจ้างถ่ายเอกสารแผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน ๖๐ เล่ม
สวธ.เชิญร่วมงานประเพณี ตักบาตรพระร้อยทางเรือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดิทัศน์สำรวจภาพลักษณ์ความมีน้ำใจไมตรีในสังสคมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๐ รายการ
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)