กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเช่าเครื่อง LCD PROJECTOR พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
สวธ.ร่วมกับสุพรรณบุรี เปิดบ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านภาคกลางของประเทศ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาพิมพ์ภาพไวนิล ประชาสัมพันธ์งานการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์"ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒" ในหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๑ ครั้ง
รายงานผลการพิจารณาและให้จ้างเหมาเช่าชุดเครื่องแต่งกายสำหรับนักดนตรี(วงศิษย์)การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศผล ๑๐ Young Bloggers ผู้ชนะการแข่งขัน Story Curator โปรโมตชุมชนวัฒนธรรม โครงการ Thailand Village Academy ๒๐๑๙
ลงนามสัญญาแก้ไขสัญญา งานจ้างจัดงานนิทรรศการพร้อมตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้ เนื่องในงานแถลงข่าวและการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ฯ
รายงานผลการพิจารณาและซื้อชุดโคมไฟแทรคไลท์พร้อมหลอดแอลอีดี จำนวน ๒๒ โคม
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นปูชนีย์บุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยเนืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒" ในหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๑ ครั้ง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์"โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๒" ในหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๑ ครั้ง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ
วธ.จัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณด้านภาษาและวรรณกรรม รัชกาลที่ ๙ สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถ มอบเข็ม-โล่ เชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล–ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น- เยาวชน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารณาแะจัดซื้อผ้าไหมแพรทิพย์สำหรับตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่เดินบัตรจำนวน ๓๖ ชุด
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือถอดบทเรียนโครงการพัฒนาบุคคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรผู้บริหารเครื่อข่ายวัฒนธรรมและหลักสูตรผู้ประสานงานเครือข่ายวัฒนธรรม จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ ราย
สวธ. ร่วมกับ ททท. การบินไทย และ ไทยสมายล์แอร์เวย์ สร้างสรรค์โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY เปิดตัว ๔๔ บล็อกเกอร์เยาวชน นานาชาติ ๑๘ ประเทศ แข่งขันเล่าเรื่องโปรโมทชุมชนวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวเยาวชนจากทั่วโลก สัมผัสวิถีวัฒนธรรมไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)