กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)จำนวน ๒ คัน ไปราชการจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงราย
รายงานผลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ
สวธ.จัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ นำอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล”
สวธ.จัดฝึกอบรม “ระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ออนไลน์”
วธ.จัดงานเชิดชูเกียรติ ๑๗ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำโล่รางวัลการประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษาประเภท"ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคาร ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกวดราคาซื้อหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมชวนกันอ่านในวันสำคัญจำนวน ๘๒ รายการ และ ๑๐๐ เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ รายการด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ๑๗ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
รายงานการพิจารณาและจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑๕๒ ชุด
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเช่าพื้นที่ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตวีดิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำร่อง ๗ แห่ง ประจำปี ๒๕๖๐
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์สูจิบัตรและเอกสารประชาสัมพันธ์ "โขน"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์"ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำซุ้มถ่ายภาพเนื่องในงานโครงการประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุสำนักงาน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)