กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สัญญาจ้างเหมาจัดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนายทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ "ครูทวี ศิลปินถิ่นโคราช"
สวธ.นำ ๖ บุคคลในภาพที่เคยถวายงาน เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้าง สำหรับจ้างเหมาจัดนิทรรศการและตกแต่งสถานทีเนื่องในกงานแถลงข่าว"ออเจ้าเมาไม่ขับ ร่วมใจลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุทัยธานีในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐ ที่นั้งจำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ณ มณฑลไห่หนานสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันทีท ๖-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อหมึกพิมพ์ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร จำนวน ๙ รายการ
รายงานขอจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการมอบรางวัลบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๐๐๐ แผ่น
จ้างเหมาจัดช่อดอกไม้มอบแกตัวแทนศิลปินของหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงภายใต้โครงการร้องรำทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๘ คัน สำหรับการเดินทางไปราชการเพื่ออบรมสัมมนาเชิงปฏิบ้ติการพัฒนามาตรฐานในการให้บริการของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจากกรุงเทพฯถึงจังหวัดเพชรบุรี(ไป-กลับ)
สัญญาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกแมลงหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์อันตโนมัติ
วธ.เปิดใจ ๖ บุคคลในภาพเข้าเฝ้าฯ ปฏิบัติงานถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยือนบังกลาเทศ - ภูฏาน - กัมพูชา - จีน - เมียนมา - ปากีสถาน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
รายงานผลำการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก)
วธ.รณรงค์แนวทางสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เน้นจัดกิจกรรมตามแนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” พร้อมจัดสงกรานต์แบบดั้งเดิม-สงกรานต์อาเซียนกระชับสัมพันธ์เพื่อนบ้าน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)