กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ผลการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
จ้างเหมาปรับปรุงบำรุงรักษา อุปกรณ์ ระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นหออัครศิลปิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้น walkway ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมระบบเสียง แสง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ มัลติมีเดีย ระบบไฟฟ้านิทรรศการ ระบบโทรศัพท์และระบบคอมฯประกอบการนิทรรศการหออัครฯปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สิ้นครูลพ บุรีรัตน์ นักแต่งเพลงลูกทุ่งไทยด้วยอาการปอดติดเชื้อ
วธ.จัดการแสดงดนตรีแจ๊ส "คีตรัตนบรมราชานุสรณ์ ธ สถิตกลางใจราษฎร์นิรันดร์"
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สวธ.ร่วมกับสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนรวมพลังแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สวธ.จัดการปฐมนิเทศคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงหอประชุมใหญ่ ศวท จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์ เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯประจำปี ๒๕๖๐
สวธ.เชิญร่วมบำเพ็ญกุศล ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม
สวธ.รวมใจเครือข่ายน้อมรำลึก “อัครศิลปิน”
จ้างพิมพ์หนังสือ "แนวทางการพัฒนาชุมชนท่องเชิงวัฒนธรรม" จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม และหนังสือ "๑๐ ชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม ปี ๙๙" จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม
วธ.จัดพิธีตักบาตรทั่วประเทศ ๕ ธ.ค.ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดแสดงดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติ โดยสมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์
ข้อกำหนดและรายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดฝึกอบรมการวาดภาพด้วยสีน้ำการสร้างสรรค์งานเดคูพาจการฝึกอบรมศิลปะไทย และการฝึกอบรมการวาดการ์ตูนคุณธรรม ตามพระราชดำรัสของในหลวง รัชการที่ ๙
วธ.จัดมหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา แสดงความอาลัยในหลวง
จ้างเหมาทำป้ายฉากหลังและป้ายธงญี่ปุ่น สำหรับดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ "อัครศิลปินเหนือเกล้า"โดยวิธีพิเศษ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)