กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกในหนังสือพิมพ์รายรับ จำนวน ๓ ครั้ง
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “สุนทรภู่ปั้นพระอภัยมณี : พระเอกฉีกแนวคนแรกของไทย”
มรดกภูมิปัญญาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ : ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านเกี่ยวกับการรักษา
รู้ไว้ใช่ว่า…ตอน "สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ"
มะลิ ดอกไม้หอมแห่งอาเซียน
ผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวัสดุซ่อมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มประชาสัมพันธ์หมายเลขครุภัณฑ์ สวธ.๔๑๒๑-๐๐๑-๑๕/๕๐
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "จิตสำนึกไทย ในชีวิตวิถีใหม่(New Normal)" ในหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๑ ครั้ง
เหตุใดสมัยโบราณจึงต้องให้เจ้าบ่าวนอนเฝ้าหอ
สวธ.ร่วมกับ มูลนิธิเวิร์คพอยท์ธนาคารกสิกร คบ.๑ เขต ๖ และบริษัท BFM ร่วมแบ่งปันความสุข ยิ้มสู้ด้วยกัน
สวธ.จัดประกวดทำคลิป เพื่อปลุกจิตสำนึกมารยาทไทยและวินัยจราจร หัวข้อ "สัญจรดี วิถีไทย"
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “๑-๑๐ เลขใดมีความหมายในใจคุณ”
สัญญาจ้างผลิตวีดิทัศน์ "๑๓ บ้านศิลปินแห่งชาติแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม"
มรดกภูมิปัญญาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ : ด้านพิธีกรรม (ดนตรี) ในการรักษา
รู้ไว้ใช่ว่า…ตอน "รู้ยัง ? ไม่มีเงิน ไม่มีทอง ก็ทำบุญได้ ทุกที่ ทุกเวลา"
หลักเกณฑ์การประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ รายการ
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน ๓๔๑ รายการ
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ทางออกไลน์ "ตามรอยวรรณกรรม เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน"
ผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุจำนวน ๑๑ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)