กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สวธ.ประกาศผลเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” (รอบคัดเลือก)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช-สงขลา
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะแบบสำเร็จรูป
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างปรับปรุงหออัครศิลปินโดยวิธีคัดเลือก
“แม่” ในบริบทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : ตำนานแม่นากพระโขนง
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ
ลงนามสัญญาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์"การสร้างจิตสำนึก วิถีวัฒนธรรมใหม่ชนะภัยโค 19" เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรู ชุด"เสริมสร้างคุณค่าความเป็นไทยด้วยมารยาทไทยและมารยาทในสังคม"
สวธ.ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐”
ผลการพิจารณาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) ของระบบปรับอากาศหล้กหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐ ชาติอาเซียนระลึกถึงวันแม่
เผยเคล็ดลับ.... การจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ผลการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"(รอบคัดเลือก)
ผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำกระเป๋า จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลการพิจารณาและสั่งซื้อม่านปรับแสง ห้องทำงานรอบอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ รายการ
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “๗ เรื่องใกล้ตัว...ที่น่ารู้”
ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)