กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าผ่านทาง ค่าจอดรถและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางสำหรับคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
เปลี่ยนเแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อคอมพิวเตอร์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลและให้จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการสำหรับ ใช้กับเครื่องพิมพ์หมายเลข ครุภ้ณฑ์ สวธ. ๗๔๔๐-๐๐๑-๑๐๑/๕๙
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จ้างพิมพ์หนังสือโขน รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ยกเลิกและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นวดไทย)
สัญญซื้อหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมชวนกันอ่านในวันสำคัญ จำนวน ๘๒ รายการและ ๑๐๐ เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ รายการ
สวธ.ปลื้มรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกลุ่มศิลปกรรม จำนวน ๘๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโขน : มรดกมหรสพแห่งชาติสสยาม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำต้นฉบับพร้อมพิมพ์สูจิบ้ตร 'Khon,masked dance drama in Thailand'
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ ที่นั้ง จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นพหนะในการเดินทางสำหรับคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างติดตั้งราวจับสแตนเลสและแขนยึก ที่หอประชุมใหญ่และหอประชุมเล็ก
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ สารคดีประวัติและผลงานของบุคคล/องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง(ท่อโสโครก)และท่อน้ำประปา บริเวณด้านหลังอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมเบิกเงิน
สัญญาจ้างเหมาจัดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนายถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ"วิถีงานศิลป์ ถิ่นบ้านดำ ถวัลย์ ดัชนี"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)