กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลกรพิจารณาและขอซื้อวัสดุจัดทำป้ายฉากเวทีการแสดงคอนเสิร์ตประจำปีโดยวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถุมภ์ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ
ลงนามสัญญา จ้างบันทึกภาพถ่ายเกี่ยวกับประวัติชีวิต ผลงานของศิลปินแห่งชาติ(จำนวน ๒๕ คน) โครงการบริหารสารสนเทศและคลังข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำบันทึกภาพและเสียง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นผลงานและใช้ในการเผยแพร่ การแสดงคอนเสิร์ต "First step of cool:Tribute to the Precursor"
รายงานผลการพิจารณและจัดซื้อวัสดุสำหรับงานประปา จำนวน ๓๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗๘ รายการ
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศล นิจ หิญชีระนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบผังเมือง) พุทธศักราช ๒๕๕๗
สวธ.จัดการแสดง คอนเสิร์ต “First step of cool : Tribute to the Precursor” โดยวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW)
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ
วธ.จัดงานเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์สูจิบัตร โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟฉุกเฉินในการทำงานของลิฟต์รับเสด็จหอประชุกใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและโทรศัพท์ จำนวน ๑๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขอจ้างเหมาจัดทำสูจิบัตร เพื่อใช้แสดงกำหนดการต่างๆ ของการแสดงคอนเสิร์ต"First step of cool:Tribute to the Precursor" ของวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำสูจิบัตร เพื่อใช้แสดงกำหนดการต่างๆ ของการขนส่ง"รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ครั้งที่ ๑๑ ของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่เนื่องในพิธีเปิดงานยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วธ.เชิญชมนิทรรศการ “สถาปัตยกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี” ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ โดย อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๖ โล่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)