กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างพิมพวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)จำนวน ๑ คันระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลกการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑๐ คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑-๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การเล่นพื้นบ้านเด็กไทย" ภาคใต้ จำนวน ๑๑๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ
การพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ "รุกข มรดกของแผ่นดิน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๕ คัน
สวธ.ประกาศผลการประกวดกิจกรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผุ้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลการประกวดกิจกรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการร้องรำทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต"สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์อวยพรประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบแสงการแสดง ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สวธ.จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรม พร้อมจัดประชุมคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยชุดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัด ปลวก มด แมลงสาป หมัด หนูและยุง หออัครศิลปิน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)