กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานงผลการพิจารณาและจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุุด
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการร้องรำทำเพลงบนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเดือน กรกฎาคมถึงกันยายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ของอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และอาคารสำนักพิจจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(E-Booking)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
รายงานการพิจารณาและจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สวธ.เปิดตัวหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ เชิดชูคนรักษ์ต้นไม้ ใช้มิติวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว สร้างกระแสอนุรักษ์ต้นไม้ทรงคุณค่า
รายงานผลการพิจารณาและจัดนิทรรศการเนื่องในงานแถลงข่าววัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" และเปิดตัวหนังสือ"รุกข มรดกของแผ่นดิน" พร้อมทั้งมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชนที่มีคุณูปการในการสืบสานตำนานต้นไม้
สวธ.จัดงานรัตนกวีสี่แผ่นดิน “สุนทรภู่” ปลุกเยาวชนสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ โมเดลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็ํกทรอนิกาศ์จ้างจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม แห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ษศ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารี่ฮอล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งที่ ๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำเข็มและโล่เชิดชูเกียรติให้ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟท์โดยสาร
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๖ คัน และรถโดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๙ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในการจัดงานรัตนกวีสี่แผ่นดิน"สุนทรภู่" จำนวน ๑ ป้าย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
รายงานผลการพิจารณราและจัดจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดนิทรรศการ"มะขายยักษ์ อัศจรรย์ ตำนานุนแผน รุกข มรดกของแผ่นดิน" ณ วัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ"ศิลปินแห่งแผ่นดิน สืบสานวิถึถิ่น นำอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)