กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓-๖ มกราคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้าง สำหรับจ้างเหมาเช่าบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดนิทรรศการและตกแต่างสถานที่ งานโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี "ยางนาสารภี ศรีเชียงใหม่"
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๙ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพล้งค่าทางด่วน) จำนวน ๓ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓-๖ มกราคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒๗ รายการ
รายงานขอจ้างพิมพ์หนังสือพระผู้สถิตในหทัยราษฎร์ ครั้งที่ ๒
รายงานผลการพิจารณาและขอนุมัติจ้างจัดทำโล่รางวัล"ศิลปินส่งเสริมวังคมและวัฒนธรรมดีเด่น"จำนวน ๑ รางวัล
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างทำเหรียญศิลปินแห่งชาติสัญจร
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปราชการเข้าร่วมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "คลายปัญญาการปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐"ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน ๑๐ ตัวและเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ตัว
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี"ยางนาสารภึ ศรีเชียงใหม่"
รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ จัดจ้างเช่ารถตู้และจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
รายงานสรุปผลการจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ ๒

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [118] 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)