กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search

pic
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

ข่าวประชาสัมพันธ์

pic 
สวธ.ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ pic 
pic 
สวธ.มอบเงินสนับสนุนให้กับสภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานคร pic 
pic 
สวธ.แจ้งนักเขียนชื่อดังถึงแก่กรรมแล้ว คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ pic 
pic 
วีระพงษ์ อมรสิน ศิษย์เก่า พระจอมเกล้าลาดกระบัง คว้างรางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ รายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม pic 
pic 
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ นายเดโช บูรณบรรพต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๕๙ pic 
pic     
หนังสือด้านวัฒนธรรม
วารสารวัฒนธรรม บทความ Infographic คลังภาพ วิดีโอ
ดูทั้งหมด


ข่าวประกาศ
ดูทั้งหมด
 จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ดูทั้งหมด
 จัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

เว็บลิงค์ สวธ. เครือข่าย

เกี่ยวกับหน่วยงาน องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม การให้บริการ ติดต่อ
 
 
 
หน่วยงานภายในกรม
 
 
 
 
ตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 
 
๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐


โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓
โทรสาร ๐๒-๖๔๕-๓๐๕๕
E-mail :

ส่งหนังสือ/เรื่องร้องเรียน

saraban@culture.mail.go.th

Webmaster :

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

it_dcp@culture.mail.go.th

 

facebook line youtube
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์