กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search

pic
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

ข่าวประชาสัมพันธ์

pic 
สวธ.ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง “นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และงาน “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” pic 
pic 
วธ. เชิญชวน นายกรัฐมนตรี-ครม. ชมกิจกรรมรณรงค์สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี ๖๓ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน รักษา ประเพณีเก่าแก่ที่งดงาม แต่งไทยไปลอยกระทง ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข สร้างงาน สร้างรายได้ ฟื้นฟู เศรษฐกิจสู่ชุมชนและท้องถิ่น pic 
pic 
วธ.บูรณาการหน่วยงานภาครัฐเน้นลอยกระทงให้ปลอดภัยจากโควิด ๑๙ ภายใต้แนวทาง “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” pic 
pic 
วัดโพธิ์เตรียมจัดงาน “ฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” วันที่ ๒๙ ตุลาคมถึง ๒ พฤศจิกายนนี้ pic 
pic 
สวธ.มอบเกียติบัตรแก่เยาวชนจิตอาสา pic 
pic     
วารสารวัฒนธรรม
หนังสือด้านวัฒนธรรม บทความ Infographic คลังภาพ วิดีโอ
ดูทั้งหมด


ข่าวประกาศ
ดูทั้งหมด
 จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
 จัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

เว็บลิงค์ สวธ. เครือข่าย

เกี่ยวกับหน่วยงาน องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม การให้บริการ ติดต่อ
 
 
 
หน่วยงานภายในกรม
 
 
 
 
ตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 
 
๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐


โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓
โทรสาร ๐๒-๖๔๕-๓๐๕๕
E-mail :

ส่งหนังสือ/เรื่องร้องเรียน

m-culture0500@saraban.mail.go.th

Webmaster :

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

it_dcp@culture.mail.go.th

 

facebook line youtube
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์