กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถสำหรับเดินทางในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จ้งหวัดหนองค่ย และจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันาที ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยูเนสโกประกาศรับรอง "โขน" ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิารณาและสั่งซื้อกระจกสำหรับปูหน้าโต๊ะทำงานของห้องอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และห้องที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผลการคัดเลือกสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วธ.เชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน” สืบสานศาสตร์และศิลป์พระราชา ๙ ด้าน ชมจิตรกรรมจากฝีพระหัตถ์จริง ซาบซึ้งกับบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยศิลปินแห่งชาติ พร้อมศิลปินมืออาชีพ ชมการสาธิต-แสดงทางวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์ถุงผ้า "บอกรักพ่อ"
สวธ.ขอเชิญร่วมกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน"
ลงนามในแก้ไขสัญญาจ้งจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ครั้งที ๒
รายงานขอความเห็นชอบจ้างทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ พร้อมเบิกจ่าย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิตอล และระบบเสียงของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ผูมีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม "ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย(เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสียงและระบบโสตทัศนูปกรณ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างกิจกรรมผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สาร้างการมีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรม (วารสารวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วธ.เชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน" ระหว่าง ๘–๑๒ ธันวาคม ศกนี้ ณ ฮอลล์ ออฟ เฟรม ศูนย์การค้าสยามพารากอน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบ้ติงานด้านเครือข่ายวัฒนธรรม
จ้างเหมาบำรุ่งรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนรับเสด็จฯ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และลิฟต์อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐ เล่ม พร้อมประกาศและเอกสารแนบท้าย จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)