กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “พระอินทร์เป็นใคร?”
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อน้ำยาเคมีป้องกันตะกรับ และน้ำยาเคมีกำจัดตะไคร่น้ำหอผึ่งน้ำของระบบปรับอากาศหลัก หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รู้ไว้ใช่ว่า…ตอน ยกระดับสินค้าวัฒนธรรม ให้เป็นแบรนด์ระดับโลก
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัต้วัฒนธรรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการจารณาและจ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร ของกลุ่มคลัง
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “มงคล ๓๘ หลักการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ”
มูลเหตุของประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง
ลงนามสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิตอลและระบบเสียงของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาสแกนหนังสือสวธ.เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(Ebook)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
รู้ไว้ใช่ว่า…ตอน ผ้าทอลายโบราณ โอกาสและความท้าทาย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สด เนื่อง ในการจัดงานโครงงานโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อน
ขยายเวลารับสมัครประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒๕๖๔
สวธ.ประกาศขยายเวลาสรรหาคณะกรรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้เหล็ก ตู้ไม้ และโต๊ะเหล็ก จำนวน ๒๒ ตัว
เลื่อนการจัดกิจกรรมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๔
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “ครองตน ครองคน ครองงาน หลักปฏิบัติของผู้บริหารและคนทำงาน”
ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)