กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ลงนามในสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์เวทีของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗๔
วธ. เชิญชวน นายกรัฐมนตรี-ครม. ชมกิจกรรมรณรงค์สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี ๖๓ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน รักษา ประเพณีเก่าแก่ที่งดงาม แต่งไทยไปลอยกระทง ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข สร้างงาน สร้างรายได้ ฟื้นฟู เศรษฐกิจสู่ชุมชนและท้องถิ่น
สวธ.ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง “นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และงาน “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติให้จ้างจำหน่ายบัตรบัตรชมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงนามสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและจ้างออกแบบและจัดทำรายละเอียดการปรับปรุงหอไทยนิทัศน์และสำนักงานศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างออกแบบและประมาณราคากลางการปรับปรุงอาคารลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(เพิ่มเติม)
สัญญาแก้ไข งานจ้างเหมาจัดทำคลิปวีดีโอ "สิบบทเพลงพลิกประวัติศาสตร์"
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “ผี ! ผี ! ผี !”
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ลงนามสัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอนุญาตภาพยนตร์ วิธีทัศน์ และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-สิ่งหล่อลื่น) จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารณาลและจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
วธ.บูรณาการหน่วยงานภาครัฐเน้นลอยกระทงให้ปลอดภัยจากโควิด ๑๙ ภายใต้แนวทาง “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”
ตำนานประเพณีการแห่นกของสามจังหวัดชายแดนใต้
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง ท้าวอิลราช : ชายหญิงในร่างเดียวกัน

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)