กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำหรับเปลี่ยน ซ่อมแซมอุปกรณ์ไมค์ ห้องประชุมบุญเจิม-ใบตอง
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้าง สำหรับจ้างเหมาปรับปรุงนิทรรศการเนื่องในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาซ่อมแซมผนังกั้นห้องน้ำอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำโลยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ โล่
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาซื้อหมึกสำหรับพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ
ผลการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
สัญญาจ้างจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนายประเทือง เอมเจริญศิลปินแห่งชาติ "ประเทือง :ศิลป์" อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ลมหายใจบนผืนผ้าใบ
วธ.เชิญประชาชนเที่ยวงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “อัคราภิรักษศิลปิน” ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ผลงานจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สัมผัสผลงานศิลปินแห่งชาติ เรียนรู้มรดกภูมิปัญญา-ชุมชนท่องเที่ยว-ถนนสายวัฒนธรรม ชิมอาหารโบราณ-ยอดนิยม ตื่นตากับการแสดงพื้นบ้าน เลือกซื้อผ้าไทย-พื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ระหว่าง ๓ - ๕ สิงหาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วธ.เชิญประชาชนเที่ยวงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “อัคราภิรักษศิลปิน” ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ศกนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำโล่เกียรติยศชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ โล่
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสารคดีตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ แห่ง
รายงานผลการพิจารณาสำหรับจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือ"ศาสตร์พระราชา ภาพถ่ายแสงและเงา ใต้ร่มพระบารมี"
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติระหว่าง ๓-๕ สิงหาคม ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือพจนานุกรมภาษาถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือวันสำคัญของไทย
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สรุปประวัติผลงานปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)