กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์"วัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร"จำนวน ๑ ป้าย
จ้างพิมพ์หนังสือปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลการคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้
วธ.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
จ้างพิมพ์หนังสือ"สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชติ" จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
จ้างพิมพ์หนังสือ"แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔" จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
วัฒนธรรมร่วมกับเทศบาลกะทู้ จัดงานเทศกาลอาหารเมืองภูเก็ตและถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ “ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู”
เด็กไทยเก่ง คว้ารางวัลยอดเยี่ยมซิมโฟนีออเคสตร้าจากออสเตรีย
จ้างพิมพ์หนังสือ"การรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจอดรถและค่าผ่านทางพิเศษ ในการรับส่งศิลปินแห่งชาติช่างภาพต่างชาติ ช่างภาพส่วนกาลาง ข่างภาพท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หออัครศิลปิน กรุงเทพ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย ลำปาง แพร่ น่าน เชืยงใหม่ เชียงราย
บอร์ดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนุนจัดทำระบบคลังข้อมูลดิจิทัล “โขน”ตั้งเป้าบรรจุข้อมูลกว่า ๒.๕ พันข้อมูล ไฟเขียวจัดทำร่างแผนแม่บทส่งเสริมฯ พร้อมตั้งอนุกก.รองรับ
สวธ.จัดนิทรรศการ “ศิลปะ...ผูกพัน...ยืนยาว” รำลึก...ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ
จัดจ้างพิมพ์หนังสือ "ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐" จำนวน ๕ เรื่อง(จำนวน ๕ ฉบับๆละ ๒,๕๐๐)
วธ.จัดประกวดตีกลองสะบัดชัย สืบสานการแสดงล้านนาให้ยั่งยืน
วธ.ประกวดขับซอล้านนา มุ่งปลุกฝังเด็ก เยาวชนเป็น พลังหลักในการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ยั่งยืน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สวธ.เชิญสัมผัสความอร่อยกับเทศกาลอาหารเมืองภูเก็ตพร้อมดื่มด่ำกับวิถีชีวิต สุขล้ำวิถีไทยในถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้
วธ.เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัยชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ
วัฒนธรรมร่วมกับเทศบาลกะทู้ จัดงานเทศกาลอาหารเมืองภูเก็ตและถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ “ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู”
งานจ้างเหมาซ่อมผ้าใบเต้นท์การแสดง ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)