กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมพื้นอาคาร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
วธ.เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ “รามเกียรติ์” หวังให้เด็ก-เยาวชน ๔.๐ เข้าถึงมรดกภูมิปัญญาของชาติโดยง่าย
บอร์ดมรดกภูมิปัญญาฯ ประกาศขึ้นทะเบียน ๑๘ รายการ ๖ สาขา “ปอยส่างลอง-ถือศีลกินผัก-เล่นสะบ้า-ขนมฝรั่งกุฎีจีน-แข่งเรือยาวขึ้นโขน-ชิงธง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานขอจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐ ที่นั้ง จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ณ มาฑลไห่หนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ ๖-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ พานดอกไม้ และที่ตั้งพระพุทธรูปกิจกรรม"รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผุ้บริหารงานวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องสรงในห้องประทับและห้องตามผู้ตามเสด็จจำนวน ๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์สูจิบัตร งานศิลปะการเสอนแสดงพื้นบ้าน "สานสัมพันธ์ไทย-จีน" จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์แผ่นผับประชาสัมพันธ์โครงการมอบรางวัลบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๐๐๐ แผ่น
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๖ รายการ
ซื้อเครื่องโทรสารและถังต้มน้ำไฟฟ้า
สัญญาซื้อเครื่องดนตรีสากล
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์(รวมค่าเช่ารถค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและเหมาบริการรถตู้ปรับอากศพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คันระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบุรี
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการดินทางไปราชการจัดงหวัดกำแพงเพชรบุรี
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น(Chiller)ของระบบปรับอากาศหลักหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)