กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์สูจิบัตร งานศิลปะการเสอนแสดงพื้นบ้าน "สานสัมพันธ์ไทย-จีน" จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์แผ่นผับประชาสัมพันธ์โครงการมอบรางวัลบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๐๐๐ แผ่น
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๖ รายการ
ซื้อเครื่องโทรสารและถังต้มน้ำไฟฟ้า
สัญญาซื้อเครื่องดนตรีสากล
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์(รวมค่าเช่ารถค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและเหมาบริการรถตู้ปรับอากศพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คันระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบุรี
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการดินทางไปราชการจัดงหวัดกำแพงเพชรบุรี
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น(Chiller)ของระบบปรับอากาศหลักหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คันระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดหนองคาย
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้เช่าปรับอากาศ จำนวน ๑๒ คัน
วธ. เฟ้นหา ๖ ชาวต่างชาติบุคคลในภาพเข้าเฝ้าฯ ปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปทรงเยือนบังกลาเทศ - ภูฏาน - กัมพูชา - จีน - เมียนมา - ปากีสถานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถตู้เช่าบริการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
สวธ. จับมือ วธจ. นครราชสีมา เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)