กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
จ้างจัดงานประเพณีลอยกระทง "รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม" โดยวิธีพิเศษ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุดจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
จ้างทำสำเนาดีวีดีสารคดีชุดพระเจ้าแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีพิเศษ
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม ในวันเสาร์-อาทิตย์ และในช่วงปิดภาคเรียน ต้ั้งแต่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
จัดจ้างทำถ้วยรางวัลการประกวดกระทงประเภทอนุรักษ์ และประเภทสร้างสรรค์
จ้างพิมพ์หนังสือ"ลอยกระทง รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม" และแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์เทศกาลลอยกระทง
สวธ.รับสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
สวธ.ประกาศรับสมัครสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปี ๒๕๖๐
สวธ.เชิญเยาวชนสมัครเข้ารับคัดเลือกร่วมคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย รับสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นี้
สวธ.เปิดรับสมัครชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ และขยายโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศต่อไป
การรับสมัครแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนประจำปรีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สอบราคาซื้อชุดประชุมระบบดิจิตอลแบบมีระบบบันทึกเสียง ๑ ชุด
จ้างพิมพ์หนังสือ "อัครศิลปิน" ฉบับเยาวชน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ เล่ม
จัดซื้อพื้นเวทีสำเร็จรูป (Platform) จำนวน ๑ ชุด
รับสมัครสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง
สวธ.อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
การรับสมัครคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สิ้นแม่ครูนาฏศิลป์ล้านนา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)