กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
กำหนดการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับเขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผลการสอบคัดเลือกเยาวชนให้เป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
การเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักดนตรีดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2556
ขยายเวลากำหนดการเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตในกรุงเทพมหานครตมพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
กำหนดการ การประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและคัดเลือกเป็นสมาชิกนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถุมภ์ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รับสมัครสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยประจำปี ๒๕๕๖
สมาคมสภาเครือข่ายศิลปะประเทศไทย
รับสมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157]
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)