กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ผลงานของนางสาววนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ เรื่อง
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติให้พิมพ์โปสเตอร์ บัตรเชิญพร้อมซอง และสูจิบัตร การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-สิ่งหล่อลื่น) จำนวน ๒ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือโขน:มรดกวัฒนธรรมของมนุษย์ชาติ(Kho:Cultural Heritage of Humanity)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างบันทึกภาพนิ่งต้นไม้ "รุกข มรดกของแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อวีดิทัสน์ ๑๐ สุดยอดตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน ๒๕๐ เล่ม
สวธ. จับมือ วธจ. ลำพูน เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ บ้านนายอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ "ศาสตร์พระราชา ภาพถ่ายแสงและเงาใต้ร่มพระบารมี"
ลงนามสัญญาจ้างจัดการแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สิ้นศิลปินแห่งชาติ พินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเหรียญตราฯ คนสำคัญของไทย
รัฐบาลไทย โดย กระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดฉายแอนิเมชัน “รามาวตาร” รอบพิเศษ ณ นครเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กระชับสัมพันธ์มิตรประเทศอาเซียน
จ้างผลิตกระเป๋าเพื่อใช้ใส่เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมรดกปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับประเทศภาคีอนุสัญญาฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและกำหนดแบบยื่นและข้อตกลงขอรับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สวธ.ประกาศผลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พูด – อ่าน - เขียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ รอบคัดเลือก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)