กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างพิมพ์หนังสือเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๓
รยงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ THAI ARTITS 2020 COMTEMPRARY ARTISTS AWARD
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ"นวดไทย ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ"
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
น้ำอมฤต สู่ชีวิตอมตะ
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภททุนทั่วไป
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ
จัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๓
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “มารู้จักเปรตกันเถอะ”
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุห้อง ๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างเหมาซักทำความสะอาดผ้าม่าน พรม และผ้าบุเก้าอี้ โซฟา
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “กรวดน้ำ” อย่างเข้าใจและรู้ความหมาย
ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องตัดวัสดุด้วยเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
ความเชื่อเรื่องพระอุปคุตกับงานบุญผะเหวด
ยกเลิกประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการยื่นคำขอในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เรื่องกล้วย กล้วย
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์เกียรติบัตร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการทำหน้ากากอนามัยตามดครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)