กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมแซมท่อน้ำฝนกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองพ.ศ. ๒๕๖๑
สวธ.มอบรางวัลให้ทีมผู้ชนะการประกวด อัปคลิปพิชิตแสน ซีซั่น ๔ เด็กมหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานว้าว คว้ารางวัลชนะเลิศ ๑ แสนบาท
ผลการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด พุทธศักราช ๒๕๖๑ รอบคัดเลือก
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น(CHILLER)ของระบบปรับอากาศหลักหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างสรรค์งานด้วยหนังนิ่ม กับศาสตราจาย์ เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐
รายงานผลการพิจารณาและจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในการจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์พับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างใส่กรอบผลงานศิลปะ และอัดขยายภาพถ่ายผลงานประติมากรรมและสื่อผสมพร้อมใส่กรอบ จำนวน ๑๖ กรอบ
รายงานผลการพิจารณาและสำหรับจ้างเหมาตกแต่งสถานที่เนื่องในการจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเป็นปีที่ ๙๕ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รายงานผลการพิจารราและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ไทย-เมียนมา
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน และจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารราและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน รับ-ส่ง จากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กทม ไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีและนครปฐม จำนวน ๑ คัน ไประหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีประวัติและผลงานของบุคคลองค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พ.ศ. ๒๕๖๐
สวธ.จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ฯ เน้นประกอบกิจการสร้างสรรค์ ภายใต้กฎหมาย พัฒนาสังคมร่วมกัน
พัฒนาการดนตรีไทยหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างถ่ายเอกสารรายชื่อผุ้ได้รับการเสนอเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นพุทธศักราช ๒๕๖๑ พร้อมเข้าเล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศวีไอพีพร้อมพร้อมงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๔ คันในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)