กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สวธ.จัดงานรัตนกวีสี่แผ่นดิน “สุนทรภู่” ปลุกเยาวชนสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ โมเดลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็ํกทรอนิกาศ์จ้างจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม แห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ษศ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารี่ฮอล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งที่ ๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำเข็มและโล่เชิดชูเกียรติให้ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟท์โดยสาร
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๖ คัน และรถโดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๙ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในการจัดงานรัตนกวีสี่แผ่นดิน"สุนทรภู่" จำนวน ๑ ป้าย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
รายงานผลการพิจารณราและจัดจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดนิทรรศการ"มะขายยักษ์ อัศจรรย์ ตำนานุนแผน รุกข มรดกของแผ่นดิน" ณ วัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ"ศิลปินแห่งแผ่นดิน สืบสานวิถึถิ่น นำอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติราชการภายในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔๙ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในหนังสือพิมพ์รายวัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเช่ารถตู้บริการรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ และรถบรรทุก ๖ ล้อ เพิ่อใช้ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร สืบสานศิลป์อันดามัน จังหวดกระบี่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)