กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ผลการพิจารณาและจ้างทำเช็มและโล่ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
สวธ.ขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือทั่วประเทศชวนนักอ่านสนุกกับกิจกรรม Book Passport
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมเชิดชูครูแผ่นดินศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ตำนานบุคคลสำคัญในภาคกลาง : ตำนานพญากงพญาพาน
วธ.เปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมร้านหนังสือชวนนักอ่านร่วมสนุกกับกิจกรรม Book Passport
ลงนามสัญญาจ้างผลิตสารคดี อัตลักษณ์งานศิลปินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก
เล่าขานตำนานการถวายผ้าอาบน้ำฝน
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “เอตทัคคะ-ผู้สุดยอดในสมัยพุทธกาล”
บุญเดือนแปด เข้าพรรษา แสงเทียนส่องธรรม
รู้ไว้ใช่ว่า…ตอน "สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป”
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม(ศิลปินแห่งชาติ) กิจกรรมย่อย การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการแบบ New Normal วางมาตรการเข้มป้องกันและยับยั้ง โควิด-๑๙ โดยการแสดงแรกที่มีผู้เข้าชมจะเริ่ม ๑๘ ก.ค. ศกนี้
ตี่จับ การเล่นพื้นบ้านวัฒนธรรมข้ามแดน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ความเชื่อ...เกี่ยวกับอาหารที่ไม่เป็นมงคลในงานแต่งงาน
ผลการพิจารณาและจ้างผลิตสื่อออนไลน์ การแสดงคอนเสิร์ต Social Distancing Music ของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถุัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย และวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยทำสื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน(ฝึกซ้อม)ขับร้องประสานเสียง
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๑ รายการ
ผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์หนังสือแนวปฎิบัติการดำเนินงานตามอนุสัญญา
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างทำกิจกรรมแนะนำหนังสือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์
มรดกภูมิปัญญาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ : ด้านพืชสมุนไพร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)