กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
๕ ไอเดียสุดชิค....สร้างไฟในการทำงาน Work from Home
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๐
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานการสั่งจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลข่าว (Clipping) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
แบบรายงานขอซื้อขอจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จ้างผลิตวีดิทัศน์(video presentation) กิจกรรมเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรี
ซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จรุงกลิ่น...น้ำอบไทย
เมื่อดอกลำดวนบาน....วันผู้สูงอายุ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สัญญาซื้อขาย ระบบระบายความร้อน หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพร้อมติดตั้ง(แทนของเดิม) ๑ ระบบ
รายงานผลการสั่งซื้อโซ็คประตูกระจก
ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ๒๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ เครื่อง
รายงานผลการจัดซื้อน้ำยาทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ
สวธ.ออก ๔ มาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
มาตรการอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)