กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม Intangible Cultural Heritage ICH ฉบับเยาวชน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือนิทานพื้นบ้านเอเชีย (ASEAN Folk Tates)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "โขน" ฉบับเยาวชน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำข้อมูลด้านประเพณีเทศกาลและศิลปินการแสดงพื้นบ้าน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์สูจิบัตรศิลปินแห่งชาติสัญจร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ๔๐ ที่นั้งจำนวน ๒ คันและรถตู้ปรับอากาศจำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างบริการบุคคลภายนอก จำนวน ๑ คน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน ๑ คน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านเครือข่ายทางศิลปิะและการให้บริการแหล่งเรียนรู้หออัครศิลปิน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑๓ รายการ สำหรับใช้ในโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากลจำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างสำรวจและจำทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนยูเนสโก
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านเครือข่ายวัฒนธรรม
รายงานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คันพร้อมเบิกจ่าย
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดนตรีไทยภาคปฎิบัติ) รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่องและเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนังห้องทำงานผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรมชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำป้ายเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายพิชัย นิรันต์ สาขาทัศนศิลปฺ(จิตรกรรม)พุทธศักราช ๒๕๔๖

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)