กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม(Research on Culture)
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อมอบให้แก้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมและคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำป้ายในพิธีเปิดและการแสดงคอนเสิร์ตการอบรมเชิงปฎิบัติการทางดนตรีสากล(ค่ายดนตรี) และการขับร้องประสานเสียง(ค่ายขับร้อง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์สลิปคาร์บอนซองเงินเดือนของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารของกรมส่งสเริมวัฒนธรรม
ผ้าทอเมืองอุบลฯ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ฟื้นฟู ผ้าโบราณ : “ผ้าทอเมืองอุบลฯ” ด้วยการทอผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ” ให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง โดยแม่คำปุน ศรีใส ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งปรเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเผยแพร่สินค้าทางวัฒนธรรม (E-market)
‘ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข ๑๘ แผ่นดินแห่งความรัก’ เตรียมพบกับ สุดยอดบทเพลงอมตะแห่งดินแดนสุวรรณภูมิ
รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อช่อดอกไม้สด สำหรับการแสดงคอนเสิร์ต "ดนตรีบรรเลงขับเพลงประสาน" การอบรมเชิงปฏิติการทางดนตรีสากล(ค่ายดนตรี) และการขับร้องประสานเสียง(ค่ายขับร้อง)พร้อมเบิกจ่าย
สวธ.ผนึกพลังภาคีเอกชน พร้อมสื่อบันเทิงดิจิตอลรายใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดี มีมารยาท” นำ นาย ณ ภัทร นักแสดงยอดนิยมชวนคนรุ่นใหม่ รักษาวัฒนธรรมความเป็นไทย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำเกียรติบัตรและกรอบ จำนวน ๘๔ ชุด
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อดอกไม้จัดช่อ งานแถลงข่าว ชรินทร์อิน คอนเสิร์ตหมายเลข ๑๘ "แผ่นดินแห่งความรัก " จำนวน ๑ รายการ
ขออนุมิแก้ไขใบสั่งจ้าง เลขที่ ๒๐๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำเกียรติบัตรและกรอบ
ออนซอนบ้านเชียง ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ประทับใจในถิ่นมรดกโลก ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “บ้านเชียง”
สวธ.ขอเชิญร่วมแถลงข่าวงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย "ไทยดี มีมารยาท"
สวธ.ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและเสวนานานาชาติเรื่อง "โขน : ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)