กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขอจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ
รายงานขอซื้อหมึกพิมพ์ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสา
รายงานผลการพิจารณาและซื้อเครื่องปรับอากาศ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรและไม้ประดับ จำนวน ๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การเล่นพื้นบ้านเด็กไทย" ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน ๑๕๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและขอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑๓ คน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการรับ่-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเล่นพื้นที่บ้านของเด็กไทย" ภาคกลางและภาคตะวันออก ลงพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อขาตั้งเครื่องโทรทัศน์ จำนวน ๓ ตัว
รายงานผลการพิจารณาและขอจัดจ้างเหมาติดแผ่นฟิล์มกรองแสง จำนวน ๓ ห้อง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ห้อง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือประเพณีสงกรานต์และการ์ดอวยพร
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้าง สำหรับจ้างเหมาจัดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพตร์แอนิเมชั่น "รามเกียรติ์ จากจิตรกรรมรอบพระระบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารม ตอน รามาวตาร"
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๕ รายการ
วธ.จัดเสวนา “ย้อนรอย ต่อยอด บุพเพสันนิวาส”กระตุ้นประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์-วิถีวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาไทยนักประวัติศาสตร์-ผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย-ผู้สร้าง-รอมแพง ผู้แต่งนวนิยาย ร่วมถ่ายทอดความรู้
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ "อาหารอร่อย ๑๐๐ ปี"
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
วธ. ไชยา แอน มิตรชัย เชิญประชาชนทั่วไปชมการแสดงลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง ”อัมราปาลี”
รายงานผลการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณเครื่อข่าย
ขยายเวลารับสมัครการประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)