กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๑ คัน(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑๔ คันและรถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการงานแถลงข่าวการแสดงอุปรากรจีน ระหว่างการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลและพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลการพิจารณาและขอนุมัติจัดซื้อเครื่องปั้มลมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สรุปผลการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
ผลการพิจารณาและขอนุมัติเช่าเครื่องดนตรีไทย สำหรับดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้เครื่องดนตรีไทยกำกับจังหวะ(ฉิ่ง ฉาบ กรับ กลองแขก โทน รำมะนา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จังหวัดชลบุรี)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สวธ.ระดมความคิดเห็นเครือข่ายวัฒนธรรมเตรียมแก้ พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ เตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๗ รายการเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุห้องสมุด จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์การจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเช่าโต๊ะ-เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓๐ ชุด (๑ ชุดประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ๑๐ ตัว พร้อมผ้าคุม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสียงโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเต้นท์ผ้าใบหลังอาคาหออัครศิลปิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)