กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ สำหรับใช้ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ลายลักษณ์วรรณศิลป์รุ่นที่ ๕"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้องสมุดวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการฯจำนวน ๓๓ รายการ
แห่ต้นผึ้ง หอผึ้ง ถึงปราสาทผึ้ง สืบสานพิธีกรรมบูชาพระพุทธเจ้า
ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕)
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างงานแถลงข่าวการประกวดดนตรีและมาร์ชซิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย ๒๐๑๙ และการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๐ ณ ประเทศไทย
สิ้นศิลปินแห่งชาติ ประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ ศิลปินผู้เป็นเลิศด้านสถาปัตยกรรม แบบประเพณี
สวธ.ขอเชิญชมการแสดง "คอนเสิร์ตเยาวชนไทย ก้องไกลใต้ร่มพระบารมี"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่งานศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ความงามแห่งเส้นสาย ลวดลายงานช่าง ตอกกระดาษแห่งล้านนา
จ้างเหมารถสำหรับเดินทางคณะครูศิลปะไทย เพื่อไปเผยแพร่ผลงานในสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง ค่าผ่านทาง)
จัดซื้อวัสดุจำนวน ๒๐ รายการเพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวธ.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วธ.ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนทุกคณะที่ได้รับรางวัลการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๒ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔ รายการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผลการคัดเลือกบุคคลองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)