กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิารณาและสั่งซื้อกระจกสำหรับปูหน้าโต๊ะทำงานของห้องอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และห้องที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผลการคัดเลือกสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วธ.เชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน” สืบสานศาสตร์และศิลป์พระราชา ๙ ด้าน ชมจิตรกรรมจากฝีพระหัตถ์จริง ซาบซึ้งกับบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยศิลปินแห่งชาติ พร้อมศิลปินมืออาชีพ ชมการสาธิต-แสดงทางวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์ถุงผ้า "บอกรักพ่อ"
สวธ.ขอเชิญร่วมกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน"
ลงนามในแก้ไขสัญญาจ้งจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ครั้งที ๒
รายงานขอความเห็นชอบจ้างทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ พร้อมเบิกจ่าย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิตอล และระบบเสียงของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ผูมีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม "ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย(เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสียงและระบบโสตทัศนูปกรณ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างกิจกรรมผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สาร้างการมีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรม (วารสารวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วธ.เชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน" ระหว่าง ๘–๑๒ ธันวาคม ศกนี้ ณ ฮอลล์ ออฟ เฟรม ศูนย์การค้าสยามพารากอน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบ้ติงานด้านเครือข่ายวัฒนธรรม
จ้างเหมาบำรุ่งรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนรับเสด็จฯ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และลิฟต์อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐ เล่ม พร้อมประกาศและเอกสารแนบท้าย จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วธ. เผย “ยูเนสโก” ประกาศขึ้นบัญชี “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เตรียมจัดเฉลิมฉลองโขนตลอดปี ๖๒ “สร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นรามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร จัดมหกรรมการ แสดงโขนส่วนกลาง – ภูมิภาค-จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ พร้อมประกาศย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการโขน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)