กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานการสั่งจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลข่าว (Clipping) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
แบบรายงานขอซื้อขอจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จ้างผลิตวีดิทัศน์(video presentation) กิจกรรมเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรี
ซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สัญญาซื้อขาย ระบบระบายความร้อน หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพร้อมติดตั้ง(แทนของเดิม) ๑ ระบบ
รายงานผลการสั่งซื้อโซ็คประตูกระจก
ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ๒๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ เครื่อง
รายงานผลการจัดซื้อน้ำยาทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ
สวธ.ออก ๔ มาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
มาตรการอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “บางแง่บางมุมของนางสงกรานต์”
รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างทำตรายาง จำนวน ๓๗ อัน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ ทั้ง ๓๘ แห่งกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำข้อมูลด้านประเพณีเทศการและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างพิมพ์หนังสือเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๓
รยงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ THAI ARTITS 2020 COMTEMPRARY ARTISTS AWARD

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)