กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สัญญาแก้ไข งานจ้างเหมาจัดทำคลิปวีดีโอ "สิบบทเพลงพลิกประวัติศาสตร์"
ที่มาของบุหงาซีเระในประเพณีการแห่นก
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “ผี ! ผี ! ผี !”
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ลงนามสัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอนุญาตภาพยนตร์ วิธีทัศน์ และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-สิ่งหล่อลื่น) จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารณาลและจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
วธ.บูรณาการหน่วยงานภาครัฐเน้นลอยกระทงให้ปลอดภัยจากโควิด ๑๙ ภายใต้แนวทาง “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”
ตำนานประเพณีการแห่นกของสามจังหวัดชายแดนใต้
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากงานบุญเดือนสิบ : ประเพณีไหว้ผีโบ๋
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง ท้าวอิลราช : ชายหญิงในร่างเดียวกัน
รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบำรุงรักษาแอพพลิเคชั่นแนะนำหนังสือดีในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (tccbooking.net)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากงานบุญเดือนสิบ : ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “เจ กับ มังสวิรัติ ต่างและเหมือนกันอย่างไร”
วัดโพธิ์เตรียมจัดงาน “ฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” วันที่ ๒๙ ตุลาคมถึง ๒ พฤศจิกายนนี้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)