กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์สูจิบัตรเชิญงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายพิชัย นิรันต์ ๒ รายการ
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ "อ่านสร้างชาติ ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี"
รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ พร้อมเบิกจ่าย
รายงนผลการพิจารณาและจัางซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องโทรสาร) จำนวน ๑ เครื่อง
การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Orchestra Concert: In Honour of His Majesty King Vajiralongkorn” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์จำนวน ๙ รายการ
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ คัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงนผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือแนวปฎิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือประเพณีสงกรานต์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม Intangible Cultural Heritage ICH ฉบับเยาวชน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือนิทานพื้นบ้านเอเชีย (ASEAN Folk Tates)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "โขน" ฉบับเยาวชน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำข้อมูลด้านประเพณีเทศกาลและศิลปินการแสดงพื้นบ้าน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์สูจิบัตรศิลปินแห่งชาติสัญจร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ๔๐ ที่นั้งจำนวน ๒ คันและรถตู้ปรับอากาศจำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างบริการบุคคลภายนอก จำนวน ๑ คน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน ๑ คน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านเครือข่ายทางศิลปิะและการให้บริการแหล่งเรียนรู้หออัครศิลปิน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑๓ รายการ สำหรับใช้ในโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)