กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง จำนวน ๒ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างทำต้นฉบับพร้อมจัดพิมพ์หนังสือ "โนรา ศิลปะการร้อง รำ ที่ผูกพันกับชีวิต"
ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนากฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงนามสัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางขอบกระจกหน้าต่างและขอบกระจกผนังติดแน่นอาคารสำนักงานพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ภาษาชาติพันธุ์ (ภาคกลาง) : ภาษากฺ๋อง
มูลเหตุแห่งประเพณีให้ทานไฟ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อสุขาภิบาลห้องน้ำชายและห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงชั้น ๔ อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “เรื่องราวของพระจันทร์”
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างจัดหาเครื่องเซ่นสังเวย คาว หวาน ผลไม้
ลงนามสัญญาจ้างผลิตวีดิทัศน์"บ้านศิลปินแห่งชาติ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะทางวัฒนธรรม"
รายงานผลกาพริจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ"สมบัติของผู้ดี"
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาทำแผนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม
ลงนามสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารช่างเทคนิค ชั้น ๓ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์ ยี่ห้อ MIRSUBISHI รุ่น ELENESSA
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ
ขออนุมัติยกเลิกจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง(เสริม)ตู้ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และสายไฟเมนพร้อมติดตั้ง สำหรับหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑ ระบบ คร้้งที่ ๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)