กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์ลิปคาร์บอนซองเงินเดือนของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อชุดรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ เพื่อจัดทำป้ายฉากเวทีงานแถลงข่าว ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมยเลข ๑๒ "รักนั้นคือฉันใด"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดช่อดอกไม้สดมอบให้แก่วาทยากรหัวหน้าวงและศิลปินรับเชิญ จำนวน ๓ ช่อ
รายงานผลการพิจารณาการจ้างเหมาเช่าเครื่องดนตรีไทยสำหรับการฝึกอบรมขับเพลงไทยเดิม
รายงานผลการการพิจารณาและจ้างพิมพ์สูจิบัตรการแสดงคอนเสิร์ต "กัลยาณิวัฒนาคาราวาลัย"ครั้งที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์การ์ดเชิญการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสี่ภาคและการแสดงดนตรีคลาสสิกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน ๓๐๐ แผ่น
ประกาศคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบแสงการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์เวที ศูนย์วัฒนธรรม
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๓๒
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงานในการดำเนินการจัดอบรมวิทยากรมารยาทไทยให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน และค่าเรือข้ามฟาก) จำนวน ๑ คัน เพื่อนเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที ๗-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุจัดทำป้ายเวที จำนวน ๙ รายการ
สวธ.ขอเชิญประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ทัศน์ เรื่อง แนวทางในการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รุนที่ ๑ หลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรม จำนวน ๔๕ เล่ม
สวธ.ร่วมกับยูเนสโก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มเตรียมความพร้อมสร้างผู้เชี่ยวชาญ นำหลักสากลมาใช้ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย เพื่อดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)