กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
“แม่” ในบริบทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : แม่ท่ายักษ์ - ลิง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริงให้แก่ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างผลิตวีดิทัศน์ประวัติและผลงาน"ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒"
ผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างทำบัตรประจำตัวศิลปินแห่งชาติ
จ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาระบบภาพยนตร์และวีดิทัศน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวธ.ขอเชิญร่วมสืบสานชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า
สวธ.ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ"วิจัยทางวัฒนธรรมครั้งที่ ๑๐"
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “พระลักษณ์ : อนุชาคู่หทัย คือ พญาอนันตนาคราชบัลลังก์อวตาร”
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือรวมผลงานศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัตสั่งจ้างพิมพ์หนังสือโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงานและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเม้นความเหมาะสมกับตำแหน่ง
“แม่” ในบริบทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : พิธีบูชาแม่โพสพ
รู้ไว้ใช่ว่า…ตอน ตำนานยักษ์ “เทพผู้พิทักษ์ศาสนา” ตอน ๓
วธ.ร่วมกับ มศว. จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม” น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาผ้าไทยจนเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)