กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุจัดทำป้ายฉากเวทีการแสดงคอนเสิร์ตประจำปีโดยวงดุริยางค์ เยาวชนไทย ในพระอุปถุมภ์ฯ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำโล่ โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำบันทึกภาพและเสียง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นงานและใช้ในการเผยแพร่ การแสดงคอนเสิร์ต"รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" คร้้งที่ ๑๑ ของวงดุริยงค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำบ้ตรประจำตัวศิลปินแห่งชาติ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมานิทรรศการและตกแต่งสถานที่ในการประชุมวิชาการวัฒนธรรม "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ " "สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน"
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อกรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสง และแผงเหล็กกั้นจราจรจำนวน ๒ รายการ
สวธ.หนุนงานวิจัยสร้างสรรค์ “สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน”
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการสำหรับใช้ในการดำเนินงานของหออัครศิลปิน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบ้ติงาน
เครือญาติดนตรี วิถีอาเซียน Here ASEAN soul, Hear ASEAN Sounds
เปิดประตูเรียนรู้ดนตรีอาเซียน ผ่านเครื่องดนตรีหลากหลาย ทั้งเครื่องสาย เครื่องเป่า และเครื่องตี
รายงานผลการพิจารณาและวัสดุจัดทำป้ายฉากเวทีการแสดงคอนเสิร์ตประจำปีโดยวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย จำนวน ๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อใส้กรองเครื่องกรองน้ำ eSpring
รายงานผลกรพิจารณาและขอซื้อวัสดุจัดทำป้ายฉากเวทีการแสดงคอนเสิร์ตประจำปีโดยวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถุมภ์ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ
ลงนามสัญญา จ้างบันทึกภาพถ่ายเกี่ยวกับประวัติชีวิต ผลงานของศิลปินแห่งชาติ(จำนวน ๒๕ คน) โครงการบริหารสารสนเทศและคลังข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำบันทึกภาพและเสียง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นผลงานและใช้ในการเผยแพร่ การแสดงคอนเสิร์ต "First step of cool:Tribute to the Precursor"
รายงานผลการพิจารณและจัดซื้อวัสดุสำหรับงานประปา จำนวน ๓๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗๘ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)