กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
แพรวา...เส้นสายลายผ้าสะท้อนตัวตน
สีสันในเลื่อมลายของผ้าไหมผืนสวยค่อยเผยความงดงามปรากฏตรงหน้า มันถูกห่มเป็นผ้าเบี่ยงผืนสวยขณะแม่เฒ่านบประณมสองมือขึ้นไหว้พระ เธอและลูกหลานล้วนยึดถือเชื่อมั่นกันว่าผ้าทอที่บรรจงจกลายขึ้นอย่างประณีตนั้น ยามที่ได้ใช้สวมใส่ในงานบุญประเพณีหรือเทศกาลต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ความงดงามเป็นเอกลักษณ์ หากแต่ยังเปี่ยมไปด้วยความหมายและคุณค่าที่สืบทอดต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษ
กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม๒๕๖๓
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ อ.สุรางค์ ดุริยพันธุ์ ครูแม่แบบคีตศิลป์ไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๖๐
รายงานผลการพิจารณาการปฎิบัติงานก่อนและหลังเวลาที่กำหนด สำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการพนักงานชับรถยนต์ ปฎิบัติงานก่อนและหลังเวลาที่กำหนด รวมตลอดถึงวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปฎิบัติงานก่อนและหลังเวลาที่กำหนด รวมตลอดถึงวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ ปฎิบัติงานก่อนและหลังเวลาที่กำหนด รวมตลอดถึงวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
รายงานผลการบริหารสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายกมล ทัศนาญชลี
สะล้อ ซอ ปิน ดนตรีพื้นบ้านเมืองน่าน
ผลการคัดเลือกคณะนักแสดงการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๓ รอบคัดเลือก
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๒๒๕ ใบ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน
บาแก็ต การเดินทางของขนมปังแท่งยาว
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” มิใช่ “มรดกโลก”
ลงนามในประกาศผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาคารหออัครศิลปิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “มรดกโลก” คืออะไร
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม ตามรอยวรรณกรรมเจ้าจันท์ผมหอม จำนวน ๕ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)