กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รู้ไว้ใช่ว่า...ตอน จิตรกรรมฝาผนังวัดราชสิทธาราม ตอน ๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อสีและอุปกรณ์ทางสี เพื่อใช้ ณ ห้องอัครศิลปินจำนวน ๑๐ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๒ รายการ
ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมหลังคาและผนัง หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม-แห่งประเทศไทย จำนวน ๒ รายการ
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการค้ดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจัดนิทรรศการโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ(ศิลปินแห่งชาติสัญจร) จำนวน ๒ รายการ
ผ้าขิด...หัตถศิลป์ถิ่นอีสานอันงดงาม
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “นิมิต กับ ๔ ความหมาย”
รู้ไว้ใช่ว่า...ตอน องค์ประกอบของจิตรกรรมฝาผนังไทย
สวธ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากล เพื่อการต่อยอดและพัฒนา (Cultural Textile Awards 2021)
“ผ้าจก”มรดกทางวัฒนธรรมไท-ยวน จังหวัดราชบุรี
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “พระอัญญาโกณฑัญญะ พุทธสาวกองค์แรกของโลก”
ขยายระยะเวลาการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักแปลในโครงการการแปลหนังสือ วรรณคดี และวรรณกรรมแห่งอาเซียน(สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา(Cultural Textile Awards 2011) ภายใต้โครงการพัฒนามรกดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ
รู้ไว้ใช่ว่า...ตอน จิตรกรรมฝาผนัง “ทศชาติชาดก”
รายงานผลการพิจารณาและขอนุมัติสั่งจ้างเหมาซ่อมแซมหนังสือ
เล่าที่มาผ้าตีนจกเมืองลอง
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “อลังการ...ช้างเอราวัณ”
รู้ไว้ใช่ว่า...ตอน จิตรกรรมฝาผนัง มรดกของบรรพชน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)