กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ebook)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ebook)
ผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ชนิดภายนอก(External Harddisk)เพื่อใช้ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม(ศิลปินแห่งชาติ) จำนวน ๑ รายการ
รู้ไหมว่า...ขันหมากเอกและขันหมากโท ต้องประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมงคลอะไรบ้าง
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “สัตว์...ผัก...ผลไม้ ไฉนกลายเป็นคำด่า”
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงหน้าตางกระจก
รู้ไว้ใช่ว่า…ตอน "ทำบุญ ทำทานอย่างไร ? ให้ได้บุญ"
ผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ
ผลการพิจารณาและสั่งซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สวธ๔๑๒๑-๐๐๙-๕๔/๕๕
ผลการพิจารณาและสั่งซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาต พ.ศ. ๒๕๕๓
ผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ
กระยาสารท ขนมแด่บรรพบุรุษ
มรดกภูมิปัญญาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ : ด้านการแพทย์พื้นบ้าน
๑๐ คำสอนก่อนออกเรือนที่สาวๆ ควรรู้
คำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ผลการพิจารณาและจ้างทำเข็มวิศิษฏศิลปิน
ผลการพิจารณาของกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาคารหออัครศิลปินครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคให้แกเครือข่ายกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจำนวน ๒๓ จังหวัด(๓๖ จุด)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)