กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สัญญาจ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการคัดสรร ๑๐๐ เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดแพร่
ราคากลาง จ้างจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วธ.เปิดตัว ๑๐๐ หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐
รายชื่อ ๑๐๐ หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่
วธ.จัดงานเชิดชูเยาวชนคนเก่ง ต้นแบบสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานแถลงข่าวประเพณีบลอยกระทงในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
ขอบเขตของงาน(TOR)การจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์จำนวน ๑ เครื่องพร้อมติดตั้ง
รายละเอียดข้อกำหนดและเงือนไขการจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และห้องเก็บของ ชั้น ๔ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าทางด่วน) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๓ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการวาดภาพด้วยสีน้ำตามโครงการเปิด ศวท. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการโดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อช่อดอกไม้สด จำนวน ๒ ช่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ ระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศควบคุม ความชื้น หออัครศิลปิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การจัดซื้อช่อดอกไม้สด จำนวน ๒ ช่อ
จัดซื้อวัสดุจัดทำป้ายฉากเวที จำนวน ๕ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)