กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สอบราคาซื้อชุดประชุมระบบดิจิตอลแบบมีระบบบันทึกเสียง ๑ ชุด
จ้างพิมพ์หนังสือ "อัครศิลปิน" ฉบับเยาวชน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ เล่ม
จัดซื้อพื้นเวทีสำเร็จรูป (Platform) จำนวน ๑ ชุด
รับสมัครสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง
สวธ.อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
การรับสมัครคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สิ้นแม่ครูนาฏศิลป์ล้านนา
สวธ.จัดงาน“ถวายคารวาลัยอัครศิลปิน” ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี
รับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
สวธ.ร่วมกับสมาคมการ์ตูนไทย จัด “ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ยุวชน”
ประกาศยกเลิกงานมหกรรมนานาชาติครั้งที่ 18
จ้างเหมาติดตั้งพรมปูพื้นห้องสมุดวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นบริเวณด้านหน้าและด้านข้างร้านขายของที่ระลึก
ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ วัดสุทธาโภชน์
วัดสุทธาโภชน์ ร่วมกับคณะกรรมการการวัดสุทธาโภชน์ สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนในท้องถิ่น กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดสุทธาโภชน์ ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซ์้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ เครื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)