กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานขอจ้างพิมพ์หนังสือ "เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย"
รายงานจ้างเหมาจัดงานประเพณีลอยกระทง "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจส่ายน้ำและสิ่งแวดล้อม"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ "ลอยกระทง รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม"
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำถ้วยรางวัลประกวดกระทง เนื่องในประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงนามสัญญาจ้างเหมาซ่อมขัดเคลือบพื้นไม้ห้องครึ่งวงกลมหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
แก้ไขสัญญาจ้างเหมาพิมพ์แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์และแบบประเมิน
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุการเกษตร
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อสปอตประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทงวีดิทัศน์รณรงค์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี และวีดิทัศน์สรุปผลการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมแซมห้องตรวจสอบเอกสารงบประมาณของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชั้น ๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ลงนามในประกาศเรื่องผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วธ.บูรณาการหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ทุกภาคส่วนร่วมสืบสานคุณค่าสาระประเพณีไทย ภายใต้แนวคิด”ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”
รายงานผลการพิจาณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาลิพท์และบันไดเลื่อนรับเสด็จฯ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และลิฟต์อาคาสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงนามในสัญญาจ้างทำวีดิทัศน์ประวัติผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณูปการในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานขอจ้างพิมพ์หนังสือ "เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย"
รายงานผลพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
(ร่าง) รายงานขอจ้างการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรม(วารสารวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)