กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์สูจิบัตรเชิญงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายพิชัย นิรันต์ ๒ รายการ
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ "อ่านสร้างชาติ ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี"
รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ พร้อมเบิกจ่าย
รายงนผลการพิจารณาและจัางซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องโทรสาร) จำนวน ๑ เครื่อง
การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Orchestra Concert: In Honour of His Majesty King Vajiralongkorn” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์จำนวน ๙ รายการ
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ คัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงนผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือแนวปฎิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือประเพณีสงกรานต์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม Intangible Cultural Heritage ICH ฉบับเยาวชน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือนิทานพื้นบ้านเอเชีย (ASEAN Folk Tates)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "โขน" ฉบับเยาวชน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำข้อมูลด้านประเพณีเทศกาลและศิลปินการแสดงพื้นบ้าน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์สูจิบัตรศิลปินแห่งชาติสัญจร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ๔๐ ที่นั้งจำนวน ๒ คันและรถตู้ปรับอากาศจำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างบริการบุคคลภายนอก จำนวน ๑ คน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน ๑ คน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านเครือข่ายทางศิลปิะและการให้บริการแหล่งเรียนรู้หออัครศิลปิน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑๓ รายการ สำหรับใช้ในโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)