กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
จ้างผลิตวีดิทัศน์เผยแพร่ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในรายการวัฒนธรรมทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล
ดอกชบา ความงามหลากมิติ
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำเข็มและโล่เชิดชูเกียรติให้แกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ และจ้างทำโล่รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาาษไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สัญญาจ้างผลิตหนังสั้นมารยาทไทย มารยาทในสังคม ชุด "เท่อย่างไทย ห่างไกลโควิด-19"
ผลการพิจารณาและจ้างทำนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ลงนามสัญญาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒๕ รายการ
ผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง
ผลการพิจารณา และสั่งจ้างผลิตสกู๊ปวิทยุ เรื่อง "มารยาทไทย ห่างไกลโควิด-19"
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สรุปประวัติผลงานปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓
ผลการพิจารณาและการจ้างซ่อมรถกอล์ฟไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ สวธ ๒๓๕๐-๐๐๑-๒/๕๙
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณในการประกวดเรื่องสั้น"มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
ผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
บายศรี ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์จากความเชื่อและศรัทธา
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “โฉมงามมณโฑ : สวยเลือกไม่ได้ เดี๋ยวผัวลิง...เดี๋ยวผัวยักษ์ ”
ผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ผลการพิจารณาและจ้างทำสำเนา DVD "สถาปัตยกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี" พร้อมบรรจุภัณฑ์(ซอง)จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด
ตำนานบุคคลสำคัญในภาคเหนือ : ตำนานจามเทวี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)