กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างจัดพิมพ์หนังสือ "ฮักแพงเมืองกาฬสินธุ์"
การจัดจ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนไม้ประดับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างพิมพ์โปสการ์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด
จ้างพิมพ์การ์ดและที่คั่นหนังสือรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย(เพิ่ม)
จ้างพิมพ์หนังสือ "อัตลักษณ์อาหารไทย ๔ ภาค"พิมพ์ครังที่ ๔
จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม
จ้างพิมพ์หนังสือ "การเล่านของเด็กไทย พร้อมวีดิทัศน์สาธิต"
จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศสำหรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพิ่อใช้ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการเจรจาหารือความร่วมมือเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
จ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุนหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดและขอบเขตของงานการจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับเทศกาล"กรุงเทพฯ:เมืองอาหารอร่อย" / ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จ้างพิมพ์หนังสือบูรพศิลปิน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศหออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีพิเศษ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)