กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับงานแถลงข่าวและการจัดการแสดงตามโครงการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในหนังสือพิมพ์รายวัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำหรับทำป้ายฉากเวที จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๒,๖๐๐ รีม
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศสำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วธ.เปิดให้บริการแล้วระบบจองศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยออนไลน์ สะดวก-รวดเร็ว-ทันสมัย รองรับนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ ๔.๐”
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดช่อดอกไม้มอบแก่ตัวแทนศิลปินของหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงภายใต้โครงการร้องรำทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่าา ๑๕ ที่นั่้ง จำนวน ๒ ตัว พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนใช้ในระหว่างการเดินทางไปจัดการแสดงคอนเสิร์ตเผยแพร่เกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธฺวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันเคล้ายวันประสูติเป็น ๙๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐผรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๕-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์"สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง"
รายงานงผลการพิจารณาและจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุุด
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการร้องรำทำเพลงบนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเดือน กรกฎาคมถึงกันยายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ของอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และอาคารสำนักพิจจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(E-Booking)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
รายงานการพิจารณาและจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สวธ.เปิดตัวหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ เชิดชูคนรักษ์ต้นไม้ ใช้มิติวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว สร้างกระแสอนุรักษ์ต้นไม้ทรงคุณค่า
รายงานผลการพิจารณาและจัดนิทรรศการเนื่องในงานแถลงข่าววัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" และเปิดตัวหนังสือ"รุกข มรดกของแผ่นดิน" พร้อมทั้งมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชนที่มีคุณูปการในการสืบสานตำนานต้นไม้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)