กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คำสั่งนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร ที่ ๙/๒๕๕๖ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
คำสั่งนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร ที่ ๘ / ๒๕๕๖ ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการช่างศิลป์ และนายช่างเทคนิค
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประเภททุนทั่วไป
ขยายเวลารับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม:ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียและการรับรู้ทางศิลปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ประกาศขึ้นทะเบียนมรกดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๕ จำนวน ๑๕๐ รายการ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรม"มรดกไทย....สู่มรดกโลก" ผ่านสื่อโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒
รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการและตำแหน่งทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หุ่นกระบอกไทย"
โครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม:ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียะและการรับรู้ทางศิลปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แต่งตั้งวิทยากรการฝึกอบรมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม:ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียะและการรับรู้ทางศิลปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
ผลการคัดเลือกเยาวชนให้เป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ความก้าวหน้าการจัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับเขตในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ขยายเวลากำหนดการเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตในกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [156] 157 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)