กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
สวธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนสู่ความก้าวหน้า และพัฒนาการจากการดำเนินงาน ภายใต้โครงการเที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเรา ประจำปี ๒๕๖๑
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๔ รายการ
สวธ.เชิญชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “สุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดี” เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ต ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนไม้ประดับ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทึ้ง(ท่อโสโครก) ท่อน้ำปะปา บริเวณด้านหลังอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวธ.ชวนย้อนวันวานเที่ยวงานวัดชานกรุง “เสน่ห์มอญวันวาน สืบสานวิถีไทย วัดสุทธาโภชน์” เขตลาดกระบัง
สวธ.เชิญร่วม ๒ สร้าง ๑ ลด กับโครงการ “หรีดหนังสือ หรีดอาลัย...ให้ปัญญา” สร้างกุศล สร้างปัญญา ลดปริมาณขยะ ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้สังคมไทย
ผลการคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททุนทั่วไป
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเชาอุปกรณ์ดับเพลงพร้อมขนย้ายสำหรับโครงการการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการให้ความช่วยเหลือตามหลักเวชศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดหาเครื่องเซ่นสังเวย คาว หวาน ผลไม้ งานวันคล้ายสถาปนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปีที่ ๘
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
รายงานผลการพิจารณาและจ้างบันทึกเทปการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือลายลักษณ์วรรณศิลป์ ๔ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน ๑๕ คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างถ่ายภาพนิ่งและจัดทำวีดิทัศน์สาธิตการเล่นของเด็กไทย
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เนื่องในงานการจัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมเบิกจ่าย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)