กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานสรุปผลการจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ ๒
ลงนามแก้ไขสัญญาจ้างจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติสภาวัฒนธรรมพร้อมกล่องบรรจุ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมปั้มสูบน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ศููนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานขอจัดซื้อบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพร้อมซองและดวงตราไปรษณียากร
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานหออัครศิลปินสืบสานศิลป์เพื่อเด็กไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
รายงานขอจ้างเหมาซ่อมแซมผนังกั้นห้องน้ำอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาดเอ ๔
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิตอล และระบบเสียงของสำนักงานพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลการพิจารราจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักเกณฑ์การคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมการสืบสานตำนานต้นไม้
รายงานผลการพิจารณาและขอนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเดินทางไปราชการจังหวัดสุโขทัย
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างจัดทำโล่รางวัล "ศิลปินส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมดีเด่น"
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อวัสดุสำหรับงานประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)