กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารราและสั่งจัางเหมาจัดทำป้ายเวที ทำป้ายประชาสัมพันธ์ทำบัตรป้ายชื่อประดับ จัดและตกแต่งสถานที่โครงการถ่ายทอดงานศสิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครูศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่นที่ ๑๐
มวยไทย ลมหายใจไม่เคยหยุดนิ่ง
รายงานผลการพิจารณาให้จ้างเหมาภาพพิมพ์ไวนิลบนธ.ญี่ปุ่น หน้า-หลัง เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงภายใต้โครงการร้องรำทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง) ในการเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่
จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
“งิ้ว” สำคัญอย่างไรกับ เทศกาลตรุษจีนในประเทศไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์โนรา
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์หนังสือทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพยากรพันธุ์กรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ คัน
จ้างเหมาบริการเช่ารถตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมารถตุ้ปรับอากาส พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ คัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑ถ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓ คันและรถบรรทุก ๖ ล้อตู้ทึบ พร้อมพนังานขับรถและพนักงานยกของ จำนวน ๒ คน จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารราและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ
รายงานผลการพิจารราและจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
รายงานผลการพิจารราและจ้างเขียนบทความพร้อมลงหนังสือพิมพืเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทสไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารราและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตุ้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่านำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)