กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานศิลปกรรม จำนวน ๓๐ รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้างพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมกรอบ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
ลงนามสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล จำนวน ๑๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-สิ่งหล่อลื่น) จำนวน ๑ คัน
ลงนามสัญญาจ้างเหมาประพันธ์และเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง เพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการศึกษาด้านดนตรีและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔ ความเชื่อการทำบุญในประเพณีสารทเดือนสิบ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างถ่ายเอกสาร ศิลปินสาร ประจำเดือน มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมเย็บเล่มมุงหลังคา
ลงนามสัญญาจ้างทำระบบติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อแผงควบคุมไฟฟ้าสตาร์ท (Board Mx๓)ของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)
รายงานผลการพิจารณาและของซื้อแฮนด์พาเลทรถลาก และพาเลทพลาสติก
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุจำนวน ๔๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องเก็บรักษาเปียโนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(ทดแทนของเดิม)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือเดินทางร้านหนั้งสือ (Book Passport)
เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง “ หนุมาน มิใช่ลูกพระพาย??”
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเปิดห้องสมุดในพิพิธภัณฑ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และกิจกรรมวิธีสมุดบันทึกเพื่อพัฒนาและสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ลงนามสัญญา จ้างเหมาจัดทำคลิปวีดิโอ "สิบบทเพลงพลิกประวัติศาสตร์" จำนวน ๑๐ ตอน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)