กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
(ร่าง) รายงานขอจ้างการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรม(วารสารวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
จ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บำรุงรักษาระบบเสียง และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างทำสื่อสำรวจความมีน้ำใจไมตรีของคนไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ "ลอยกระทง รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการขนย้ายพัสดุกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ "โรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่(รวมค่าเช่ารถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
ประกาศการประกวดกระทง เนื่องในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานแถลงข่าวแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมษร พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานลผการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๒ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำป้ายแสดงความยินดีกับคณะเยาวชนที่ได้รางวัลการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะนักแสดงเยาวชนไทย ๖ คณะ ๓๖๔ คน ชนะเลิศประกวดเวทีนานาชาติ เข้าพบนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจ-ชื่นชม เยาวชนไทยช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ขอให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)