กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
ป้ายประชาสัมพันธ์ต้นไม้ "รุกข มรดกของแผน่ดิน ใต้ร่มพระบารมี"
วธ.เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดน้ำเมืองลิกอร์” และงาน“มหกรรมโนราเยาวชนปักษ์ใต้” จังหวัดนครศรีธรรมราช
สวธ.จัดสัมมนา “การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย” ผลักดันให้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดสู่เยาวชน
จัดนิทรรศการโครงการตามหาบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยูู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมจัดดอกไม้สดตกแต่งสถานที่
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในวันงานภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ"รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้
จ้างเหมาจัดนืทรรศการเนื่องในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวรรณกรรมนานาชาติลุ่มแม่น้ำโขง
จ้างพิมพ์หนังสือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม(สาระธรรมเพื่อเยาวชนไทย)
จ้างพิมพ์หนังสือมารยาทไทย(ฉบับไทย-อังกฤษ) เพิ่ม โดยวิธีกรณีพิเศษ
พิมพ์หนังสือ"รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" คร้้งที่ ๒
จ้างพิมพ์หนังสือ "วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา" ฉบับภาษาอังกฤษ
นักเขียนยอดเยี่ยม ๖ ชาติ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา จีน (ยูนนาน) และไทย เข้ารับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพทางวรรณกรรมในภูมิภาค
สวธ.ขอเชิญเที่ยวงานถนนสายวัฒนธรรม ตลาดน้ำ ๑๐๐ ปี ย่านเก่าชาวหัวตะเข้
จ้างพิมพ์หนังสือ "๑๒ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐"
วธ.ย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
สวธ.ร่วมกับ RBSO จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ รายการ Dorothea Herbert, Soprano
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จ้างพิมพ์หนังสือ "ตำนานอาหารร้าน ๑๐๐ ปี" มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางการบริหารการจัดการดำเนินงานส่งเสริมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและจ้างพิมพ์หนังสือ"๕๐ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุุมชน"
จ้างพิมพ์หนังสือบุคคลต้นแบบตามรอยคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)