กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สวธ.จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักคิดนักสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐" ในหนังสือพิมพ์รายวัน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ "อาหารอร่อย ร้าน ๑๐๐ ปี"
แก้ไขสัญญาซื้อขาย วัสดุสำนักงาน ๗๗ รายการ
สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุการเกษตร
สำเนาสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง
วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรมสวรรคโลก “รถไฟ เรือเมล์ ยี่เก ตำรวจ”
วธ.เปิดประสบการณ์งานศิลป์ระดับโลก โดยศิลปินแห่งชาติและนานาชาติ
วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดริมรั้ว ย้อนรอยชากังราว” กำแพงเพชร
ผลการคัดเลื่อกต้นไม้"รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑๒ คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการและเป็นพาหนะของผู้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักคิด นักสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ไปศึกษาดุงาน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสียงโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือกครั้งที่ ๒
รายงานขอซื้อเครื่องดนตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่นสำหรับรถตู้ปรับอากาศที่จ้างเหมาฯจำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอกาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คันเพิ่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)