กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
สวธ.จัดงาน“ถวายคารวาลัยอัครศิลปิน” ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี
รับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
สวธ.ร่วมกับสมาคมการ์ตูนไทย จัด “ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ยุวชน”
ประกาศยกเลิกงานมหกรรมนานาชาติครั้งที่ 18
จ้างเหมาติดตั้งพรมปูพื้นห้องสมุดวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นบริเวณด้านหน้าและด้านข้างร้านขายของที่ระลึก
ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ วัดสุทธาโภชน์
วัดสุทธาโภชน์ ร่วมกับคณะกรรมการการวัดสุทธาโภชน์ สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนในท้องถิ่น กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดสุทธาโภชน์ ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซ์้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ เครื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จ้างพิมพ์หนังสือผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
จ้างเหมาซ่อมหลังคาเมท้ลซีส(กันซึม)อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
จ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมองค์ความรู้จากโครงการสามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ"สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ" จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด
จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓
ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฎิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)