กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ระหว่างการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม
จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศสำหรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อใช้ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี
การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน
สวธ.เปิดอบรมเสริมศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย
จ้างทำกระเป๋าผ้า
จ้างพิมพ์หนังสือ "การเล่นของเด็กไทย พร้อมวีดิทัศน์สาธิต" ครั้งที่ ๒
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
สวธ.เปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนชาวเลจังหวัดสตูล
วธ.จัดมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ชมเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมแดนใต้
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมใหญ่ หอประชุมเล็ก ห้องแต่งตัว ๓ และห้องแต่งตัว ๔ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบแสดงการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙
สวธ.จัดงานเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรม
สวธ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สวธ.ร่วมกับ FM 95 จัดงานแถลงข่าว มหานครอวอร์ดส ครั้งที่ ๑๓
วธ.มอบเกียรติบัตร น้ำใจ ไมตรี ยกย่องจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
สวธ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพชุมชนสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๐
จ้างทำเข็มศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๑๒ อันและโล่ศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๑๒ โล่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)