กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
วธ.เฟ้นหา ๗ บุคคลในภาพแห่งความทรงจำ และเชิญชวนโพสต์และแชร์ถวายความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันทั่วโลก
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ดำเนินโครงการตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ รวม ๗ ภาพ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม
สืบสานประเพณีลอยกระทง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดอบรมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคกลาง จำนวน ๒๑ จังหวัด รวม ๔๔ คน
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรมารยาทไทย ให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคกลาง ณ ห้องเอคโค่-ริทึ่ม โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด/เขตกรุงเทพมหานคร
ประกาศรางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยม “รางวัลพระราชทาน หอประชุม2 พระสุรัสวดี
ภาษาไทย…อารยะมรดกภูมิปัญญาของชาติ
การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านพุทธศักราช ๒๕๕๙ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สวธ.ประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดแนวทางการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
วันฉัตรมงคล วันมงคลของชาติ
การคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
สวธ.จัดสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๔ เมษายน สุขสันต์วันครอบครัว
การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙
วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม ตลาดโคยกี๊ ๒๐๐ ปี ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุน การเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๑๓ เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
รับบทความวิจัยวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่ง"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖"
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภททุนทั่วไป
เที่ยวสงกรานต์สีขาว ในสงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้ารวมไทย
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙(รอบตัดสิน)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [125] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)