กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
นักเขียนยอดเยี่ยม ๖ ชาติ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา จีน (ยูนนาน) และไทย เข้ารับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพทางวรรณกรรมในภูมิภาค
สวธ.ขอเชิญเที่ยวงานถนนสายวัฒนธรรม ตลาดน้ำ ๑๐๐ ปี ย่านเก่าชาวหัวตะเข้
จ้างพิมพ์หนังสือ "๑๒ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐"
วธ.ย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
สวธ.ร่วมกับ RBSO จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ รายการ Dorothea Herbert, Soprano
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จ้างพิมพ์หนังสือ "ตำนานอาหารร้าน ๑๐๐ ปี" มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางการบริหารการจัดการดำเนินงานส่งเสริมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและจ้างพิมพ์หนังสือ"๕๐ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุุมชน"
จ้างพิมพ์หนังสือบุคคลต้นแบบตามรอยคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช
จ้างพิมพ์หนังสือถอดบทเรียนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม
จ้างพิมพ์หนังสือทำเนียบสภาวัฒนธรรม (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙-เมษายน๒๕๖๒)
จ้างพิมพ์หนังสือ ๓๑ เส้นทาง ถนนสายวัฒนธรรม
จ้างผลิตวีดิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำร่อง ๕ แห่ง ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จัดจ้างพิมพ์หนังสือบทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ "พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์" พร้อมแผ่่นดีวีดี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด
จัดจ้าง"คู่มือดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙"
จัดจ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อกำหนดงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จ้างเหมาบริการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดการจ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่าย(Network) ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [125] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)