กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวสาร
ข่าวสาร
รายงานผลการพิจารณา และสั่งจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture) ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
หลักเกณฑ์การประกวดเยาวชนต้นแบบต้นแบบด้านมารยาทไทย ในสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเปลี่ยนท่อส่งลมเย็น(Air Duct) ของเครื่องปรับอากาศห้องสมุดวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ รายการ
ลงนามสัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ หออัครศิลปิน
สวธ.เข้าร่วมประชุมหารือและสังเกตการณ์การจัดประกวด “The 47th Japan Marching Band Association National Championship” และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ผลการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๓
รายงานผลพิจารณาและจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัตงานส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์กีฬาอีสปอร์ต จำนวน ๒ อัตรา (วุฒิปริญญาโทและวุฒิปริญญาตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน นวดไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ สร้างการมีส่วนร่วมและความภาคภูมิของประชาชนเพื่อรักษา สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาไทย
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารสำหรับฝึกอบรมฯ และปากกาลูกลื่น
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมรถยนตร์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮธ-๖๑๐๙ ฮฉ-๗๒๙๗ และ ๕กล-๖๖๔๙
"นวดไทย" มรดกวัฒนธรรมจากพุทธกาล ต้นธารแห่งความรู้ สู่มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (จบบริบูรณ์)
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบเสียง แสง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ กล้องวงจรปิดระบบมัลติมีเดีย ระบบไฟฟ้านิทรรศการ และระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการแสดงนิทรรศการ
รายงานผลการพิจารณาแลละจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดนตรีไทยภาคปฎิบัติ) รุ่นที่ ๑
มัสยิดกรือแซะ หรือมัสยิดปินดูกรือบัน
ตำนานพระแก้วมรกต
ตำนาน พระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองที่กว่าจะได้อัญเชิญมา ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
สวธ.จัดโครงการครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ ๑๑ พร้อมเปิดงานนิทรรศการผลงานศิลปะ "The Journey of Snow Eagle"
การเล่นสะบ้าบ่อน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันชาญฉลาด
“การเล่นสะบ้าบ่อน” การละเล่นที่แฝงนัยยะของการตรวจสอบรูปร่าง หน้าตา กิริยามารยาท การสนทนา บุคลิกภาพ ของหนุ่ม-สาวชาวมอญ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฎิบ้ติการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตวีดิทัศน์เสนอคณะรัฐมนตรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)